Tvých/mých pět pé...

1. Měj svůj styl a nos ho ráda a s noblesou

2. Buď zdravě sebevědomá a věř v sebe sama

3. Věnuj čas sobě, svým blízkým, i své práci a nauč se odpočívat

4. Uč se každý den něco nového, zajímej se a naslouchej ostatním

5. Znej základy etikety, buď zářivou hvězdou společnosti a inspiruj