s lehkostí vás rozmluvím

Mým cílem je vybalancovat a dovést k dokonalosti plynulost vašeho mluveného projevu (fluency) a přesnost v použití gramatiky (accuracy). Chceme společně vnímat melodii jazyka a s radostí komunikovat tak, že každá věta pak vypadá tak, jak má.

A to vše s lehkostí 🙂

INDIVIDUÁLNÍ ANGLIČTINA ONLINE

1:1

ANGLIČTINA na JACHTĚ